En bærekraftig løsning for gips

Årlig leveres det store mengder gips på deponier i Norge.

Årlig leveres det store mengder gips på deponier i Norge. Dette utgjør en betydelig del av byggeavfallet i Norge. Gipsavfallet stammer i hovedsak fra gipsplater, men andre typer gipsavfall kan forekomme. Gips er en uorganisk kjemisk forbindelse mellom kalsium, svovel og oksygen, og kan innebære miljømessige utfordringer ved feil håndtering. Stadig nye myndighetskrav, nasjonalt og internasjonalt, setter også føringer til hvordan byggavfall, deriblant gips skal håndteres. Gipsgjenvinning AS gjenvinner de fleste typer gipsavfall, og kan bistå i hele prosessen, fra innhenting, til ferdigprodusert produkt. Dette bidrar til at alle krav overholdes og til at man bevarer de naturlige ressurser. Samtidig bidrar vi til at man øker den miljømessige profilen, ikke bare for gipsindustrien, men for hele bygningsindustrien. Med en gjenvinningsgrad på over 90% kan gips nærmest gjenvinnes i det uendelige. Har du spørsmål på hvordan vi kan hjelpe deg.

Gipsgjenvinning AS gjenvinner de fleste typer gipsavfall, og kan bistå i hele prosessen, fra innhenting, til ferdigprodusert produkt.

Lagring og henting

Gipsavfallet sorteres og kastes i container, før avfallet hentes og bringes til Gipsgjenvinning AS.

Gjenvinningsprosessen

Gipsavfallet behandles og gjenvinnes til nytt gipspulver for produksjon

Ferdig produkt

Gjenvinning av gips gir liv til nye gipsprodukter, og skåner miljøet for store mengder avfall.