Gjenvinning av gips

Årlig leveres det store mengder gips på deponier i Norge. Dette utgjør en betydelig del av byggeavfallet i Norge. Gipsavfallet stammer i hovedsak fra gipsplater, men andre typer gipsavfall kan forekomme. Gips er en uorganisk kjemisk forbindelse mellom kalsium, svovel og oksygen, og kan innebære miljømessige utfordringer ved feil håndtering. Riktig håndtering av gipsavfall bidrar til store besparelser for miljø og tilgjengelige ressurser.

Har du spørsmål på hvordan vi kan hjelpe deg.

Hvorfor gjenvinne gipsavfall
 • Luktproblemer på deponier
 • Myndighetskrav, nasjonalt og fra EU
 • Bevarer de naturlige ressurser
 • Øke den miljømessige profilen
 • Spare klimagassutslipp (97%)
 • Fordi det lar seg gjøre
Hvilken gips kan gjenvinnes?
 • Hele eller halve plater, småbiter, gammelt eller nytt materialet
 • Kan inneholde: Tapet, glassfiberstrie, maling, skruer/beslag
 • Gipsavfallet skal være tørt
Gipsavfallet kan ikke inneholde:
 • Isolasjon, treverk, stålskinner, alle former for plastikk m.m
 • Asbestholdige materialer og materialer som inneholder farlig avfall.
 • Gipsplater med klinkerfliser pålagt.
 • Gipsavfall fra støperiformer til f.eks metaller, porselen osv.
 • Fermacell gips og tilsvarende
Konkrete konsekvenser av lovverket
  1. Gipsavfall må ikke deponeres på inerte deponier
  2. Gipsavfall må ikke brukes til dekningsmaterialer
  3. Gipsavfall fra riving kan ikke deponeres uten behandling
  4. Blandet avfall som inneholder gipsavfall må ikke deponeres
  5. Gipsavfall skal utsorteres fra blandet avfall. Se vår veilder her!